struna tražilica

image shadow

koeficijent utezanja drva

relativno smanjivanje dimenzija drva za jedan posto promjene sadržaja vode u drvu unutar higroskopnoga područja

drvna tehnologija

kogeneracija

istodobna proizvodnja električne i toplinske energije

drvna tehnologija

kohezijsko popuštanje

popuštanje u sloju adheziva i/ili podloge

drvna tehnologija

kolaps drva

spljoštenost ili deformacija stanica drva nastala tijekom prejakoga sušenja

drvna tehnologija

količina nanosa

količina premaza potrebna da se pod zadanim radnim uvjetima dobije suhi sloj tražene debljine na jediničnoj površini

drvna tehnologija

kolijevka

krevet sa zaštitnom ogradom za novorođenče i unutarnje duljine do 900 mm

drvna tehnologija

komadni teret

predmeti koji pri transportu predstavljaju jedinični teret bez obzira na oblik i/ili masu

drvna tehnologija

kombinirano zračno-bezračno štrcanje

štrcanje s nižim tlakom laka nego pri bezračnome štrcanju uz dodavanje manje količine zraka za raspršivanje

drvna tehnologija

komora za parenje drva

prostorija ili postrojenje u kojemu se piljena građa ili drvni proizvodi tretiraju vodenom parom u kontroliranim uvjetima

drvna tehnologija

kompaktni laminat

visokotlačni samonosivi laminat deblji od 2 mm

drvna tehnologija