struna tražilica

image shadow

gustoća smjese zraka i usitnjenoga drva

zbroj gustoće zraka i mase usitnjenoga drva u kubnome metru transportiranoga zraka

drvna tehnologija

gvajacil-siringilni lignin

lignin koji sadržava gvajacilpropanske i siringilpropanske jedinice

drvna tehnologija

gvajacilni lignin

lignin koji sadržava gvajacilpropanske jedinice

drvna tehnologija

gvajacilpropanska jedinica

propanski lanac spojen s fenolom koji na trećemu ugljikovu atomu sadržava metoksilnu skupinu

drvna tehnologija