struna tražilica

image shadow

broj oštrica u zahvatu

broj oštrica koje se istodobno nalaze u zahvatu s obratkom i ovise o omjeru duljine zahvata i udaljenosti između dviju uzastopnih oštrica

drvna tehnologija

brusni materijal

sredstvo koje se upotrebljava za brušenje površine

drvna tehnologija

brusno zrno

mala čestica nepravilna oblika s oštrim rubovima

drvna tehnologija

brušeno uslojeno drvo

uslojeno drvo kojemu su lice i/ili naličje obrađeni brušenjem

drvna tehnologija

brušenje drva

obradba drva odvajanjem drvnih čestica s površine obratka geometrijski neodređenim oštricama

drvna tehnologija

bruševina

usitnjeno drvo koje nastaje ručnim ili strojnim brušenjem površine drva

drvna tehnologija

brzina rezanja

brzina glavnoga radnoga gibanja kojim se ostvaruje rezanje

drvna tehnologija

brzina sušenja drva

intenzitet smanjivanja sadržaja vode u drvu po jedinici vremena tijekom procesa sušenja

drvna tehnologija

brzina transportiranja

brzina kretanja materijala pri transportu

drvna tehnologija

brzina zraka

prosječna brzina protjecanja zraka u cjevovodu izračunana ili izmjerena na cijelome poprečnom presjeku cjevovoda

drvna tehnologija