struna tražilica

image shadow

bijela trulež

zaraza i razorenost drva lignikolnim gljivama bijele truleži

drvna tehnologija

biocid

kemijska tvar kojom se uništavaju živi organizmi ili se zaustavlja njihov razvoj

drvna tehnologija

biodizel

gorivo proizvedeno od drvnoga ili biljnoga bioulja koje se sastoji od dugolančanih alkilnih estera

drvna tehnologija

bioetanol

alkoholno gorivo koje nastaje hidrolizom molekula škroba enzimima u šećeru koji fermentira u alkohol iz drva

drvna tehnologija

biogorivo

gorivo proizvedeno posredno ili neposredno iz biomase

drvna tehnologija

biološka razgradnja drva

razaranje drva čimbenicima žive prirode bez obzira na uvjete izlaganja i/ili korištenja

drvna tehnologija

biomasa

materijal biljnoga ili životinjskoga podrijetla koji ne uključuje fosilizirani materijal i materijal pohranjen u geološkim formacijama

drvna tehnologija

biomasa iz uređenja okoliša

biomasa nastala prorjeđivanjem nasada, vrtova, parkova i voćnjaka te održavanjem zelenila uz javne površine

drvna tehnologija

bioplin

plinovita smjesa koja nastaje tijekom pirolize drva i sastoji se od ugljikova monoksida, ugljikova(IV)dioksida i metana

drvna tehnologija

biougljen

gorivo sastavljeno od elementarnoga ugljika s vodikom koje nastaje tijekom pirolize drva

drvna tehnologija