struna tražilica

image shadow

ostatak staklenoga mjehura

suvišni dio staklenoga mjehura između posude širokoga otvora i puhaljke koji se uklanja odlamanjem s vrha posude na puhaljki

arheologija

ostijarij

vratar

arheologija

oštra medicinska kuka

medicinska kuka koja se upotrebljavala za rastvaranje rubova rane tijekom operacije, izrezivanje komadića tkiva te pri operaciji proširenih vena i vađenja krajnika

arheologija

ovan

opsadna sprava koja se upotrebljavala za rušenje zidova i probijanje vrata neprijateljskih utvrda

arheologija