struna tražilica

image shadow

amfiprostil

grčki hram sa stupovima na prednjoj i stražnjoj strani

arheologija

amfitalam

spavaonica za djevojke smještena uz talamus ili nasuprot talamusu

arheologija

amfora tipa Crikvenica

amfora ravna dna za vino i riblje proizvode koja se izrađivala od polovice 1. st. do kraja 2. st. po. Kr.

arheologija

ampula

keramička posuda malih dimenzija za čuvanje dragocjenih tekućina

amulet

predmet kojim se tjeraju zli duhovi

arheologija

anadumen

atlet u antičkoj Grčkoj koji oko čela nosi pobjedničku vrpcu

arheologija

anagnost

obrazovani rob koji je naglas čitao za svojega gospodara i za njegove goste

arheologija

anastaza

središnja građevina podignuta iznad Kristova groba u Jeruzalemu

arheologija

anchora cruciformis

sidro s horizontalnim dodatkom zbog kojega ima oblik križa

arheologija

ancil

štit koji je prema starorimskoj predaji s neba bacio bog Mars za kraljevanja Nume Pompilija u Rimu

arheologija