struna tražilica

image shadow

vrat

valjkasti izvod na staklenome laboratorijskom posuđu ili na staklenome prilagodniku kroz koji se neki medij ulijeva, izlijeva, propušta ili zatvara

kemija

vrećasti filtar

filtar u kojemu je filtarski medij u obliku najmanje jedne slobodno stojeće ili viseće vreće smješten u prostor za filtriranje, a smjesa fluida i čvrstih čestica struji iz unutrašnjosti vreće prema van ili obratno

kemija

vruće filtriranje

filtriranje do vrenja zagrijane otopine ili do vrenja zagrijane otopine s neotopljenim talogom

kemija

vurcit

polimorf cinkova(II) sulfida koji kristalizira u heksagonskome sustavu

kemija