struna tražilica

image shadow

tetradekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava četrnaest ugljikovih atoma

kemija

tetradekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz tetradekana

kemija

tetradekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz tetradekana

kemija

tetraedarski koordinacijski poliedar

koordinacijski poliedar u kojemu se ligantni atomi nalaze u kutovima tetraedra

kemija

tetrahidropiranil

alkilna skupina sustavnoga imena oksacikloheksan-2-il

kemija

Thiel-Dennisov uređaj

konstrukcijski preinačena inačica Thielova uređaja u kojoj su bočna šuplja ručka i dno okomitoga dijela spojeni polukružno bez oštrih kutova

kemija

Thielov uređaj

stakleni laboratorijski uređaj koji služi za određivanje tališta kemijskih spojeva

kemija

tiazol

aromatski peteročlani heterociklički spoj s po jednim atomom sumpora i dušika u prstenu, sustavnoga imena 1,3-tiazol

kemija

tijelo navojnoga pipca

stakleno valjkasto tijelo sastavljeno od dviju cijevi od kojih jedna ima vanjsku navojnu glavu i na udaljenosti manjoj od duljine cilindra otvor na koji je zataljena druga cijev

kemija

tioesteri

sumporni analozi estera koji nastaju esterifikacijom karboksilne kiseline i tiola

kemija