struna tražilica

image shadow

slabi elektrolit

tvar koja u otopinama ne disocira u potpunosti na ione

kemija

slatka sirova nafta

sirova nafta koja sadržava relativno nizak udio sumpora

kemija

sniženje ledišta

koligativno svojstvo tekućina da dodatkom topljive čvrste tvari ili mješive tekućine u otapalo dolazi do snižavanja ledišta nastale otopine u odnosu na ledište čistoga otapala

kemija

sniženje ravnotežnoga tlaka para

koligativno svojstvo tekućina da dodatkom topljive čvrste tvari ili slabo hlapljive mješive tekućine u otapalo dolazi do snižavanja ravnotežnoga tlaka para nastale otopine u odnosu na tlak para čistoga otapala

kemija

solvati

ioni, molekule ili koloidne čestice tvari na koje su vezane molekule otapala

kemija

solvatokromizam

promjena položaja te katkad i jakosti elektronske apsorpcijske ili emisijske linije nastala promjenom polarnosti otapala

kemija

specifična površina

površina podijeljena s masom

kemija

specifični

atribut koji se dodaje veličini dobivenoj dijeljenjem s masom

kemija

spektrofotometrijski detektor

detektor koji mjeri apsorpciju elektromagnetskoga zračenja

kemija

spiralni filtar

filtar kojemu je tijelo oblika valjkaste posude na čiji je poklopac središnje učvršćena cijev za prikupljanje filtrata i na nju mjestimično učvršćena spirala preko koje se napinje pleteni medij za filtriranje u obliku čarape, koji se između spiralnih navoja učvršćuje na središnju cijev tvoreći spiralnu površinu za filtriranje

kemija