struna tražilica

image shadow

petroleter

lako hlapljiva smjesa ugljikovodika dobivena preradbom nafte s vrelištem od 25 do 80 oC

kemija

piezokromizam

promjena boje tvari izazvana mehaničkim tlakom

kemija

pilot-postrojenje

postrojenje u kojemu se provodi završna faza razvoja kemijskoga procesa, a može se upotrebljavati i kao pretkomercijalno proizvodno postrojenje ili kao proizvodno postrojenje u ranoj fazi komercijalizacije proizvoda

kemija

pinceta

laboratorijski metalni pribor kojim se pridržavaju ili prenose mali predmeti

kemija

pipac za staklo

pipac od stakla ili polimernoga materijala kojim se kontrolirano propušta ili zaustavlja protok fluida kroz staklene cijevi

kemija

piperin

alkaloid koji sadržava piperidinsku jezgru i glavni je sastojak crnoga papra

kemija

piran

nearomatski šesteročlani heterociklički spoj s jednim atomom kisika i dvjema dvostrukim vezama u prstenu, molekulske formule C5H4O

kemija

pirazin

izomer diazina s dušikovim atomima na položajima 1 i 4 šesteročlanoga prstena

kemija

piridazin

izomer diazina s dušikovim atomima na položajima 1 i 2 šesteročlanoga prstena

kemija

piridin

aromatski šesteročlani heterociklički spoj molekulske formule C5H5N

kemija