struna tražilica

image shadow

lijevak za odjeljivanje po Gilsonu

stakleni lijevak okrugla oblika koji u donjemu dijelu tijela ima valjkasto dugo suženje koje završava pipcem i ispusnom cijevi

kemija

lijevak za prah

lijevak konusna oblika i kratke debele cijevi izrađen od stakla, metala ili plastike koji se upotrebljava za brzo presipavanje praškastih materijala iz jedne posude u drugu

kemija

lijevak za tekućine

lijevak konusna oblika i relativno uske cijevi izrađen od stakla, metala ili plastike koji se upotrebljava za brzo prelijevanje tekućina iz jedne posude u drugu

kemija

limeni spremnik za otpadna otapala

limeni spremnik obujma do 10 L u koji se u laboratoriju prikupljaju otpadna otapala

kemija

liofilizator

sušnica u kojoj se proizvod suši u vakuumu sublimacijom smrznute vode ili otapala

kemija

luminofor

molekula ili molekulski kompleks koji primljenu energiju emitira kao elektromagnetsko zračenje u području od infracrvenoga do ultraljubičastoga spektra

kemija