struna tražilica

image shadow

izokratno razdvajanje

postupak u tekućinskoj kromatografiji u kojemu je tijekom cijeloga vremena ispiranja analita sa stupca sastav pokretne faze stalan

kemija

izolacija

dobivanje čistoga kemijskog spoja primjenom određene tehnike odjeljivanja

kemija

izomerizacija

postupak u naftnoj industriji kojim se jednostavni ugljikovodici pregrađuju u složenije izomere pogodnijih svojstava

kemija

izoprensko pravilo

pravilo prema kojemu je u većini prirodnih terpena redoslijed vezanja izoprenskih jedinica glava-rep

kemija

izopropilni alkohol

sekundarni alkohol s trima ugljikovim atomima molekulske formule C3H7OH, sustavnoga imena propan-2-ol

kemija