struna tražilica

image shadow

frakcijska kolona

valjkasta kolona u koju se sirovina uvodi na različite razine i kroz koju parna i tekuća faza prolaze protustrujno

kemija

frakcijska kolona s pliticama

frakcijska kolona u kojoj se odvija stupnjeviti proces prijenosa mase između tekuće i plinovite faze, pri čemu plinovita faza dolazi u kontakt s tekućom u različitim ravnotežnim stupnjevima omeđenim dvjema pliticama

kemija

frakcijska kolona s punjenjem

frakcijska kolona s kontinuiranim kontaktom parne i tekuće faze u kojoj se uspostavlja ravnoteža plinske faze koja struji u slobodnome prostoru punjenja prema vrhu kolone i tekuće faze koja je raspodijeljena po površini punjenja i teče prema dnu kolone

kemija

frekvencija elektromagnetskoga zračenja

broj valnih duljina elektromagnetskoga zračenja u vremenskome intervalu

kemija

Freundlichova adsorpcijska izoterma

empirijska jednadžba koja opisuje ovisnost površinske koncentracije ili udjela na površini adsorbirane tvari o množinskoj koncentraciji tvari u otopini ili o parcijalnome tlaku u plinskoj smjesi pri višeslojnoj adsorpciji na nesavršenu čvrstu površinu

kemija

ftalati

soli i esteri ftalne kiseline

kemija

ftalna kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena benzen-1,2-dikarboksilna kiselina

kemija

fugacitet

efektivni parcijalni tlak jednoga od sastojaka u plinovitoj smjesi

kemija

fumarati

soli i esteri fumarne kiseline

kemija

fumarna kiselina

nezasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz trans-but-2-ena, , sustavnoga imena (2E)-but-2-endiolna kiselina

kemija