struna tražilica

image shadow

entalpija sagorijevanja

promjena entalpije pri sagorijevanju određene tvari pri čemu se jedna jedinka tvari potpuno oksidira s molekulskim kisikom u konačne produkte

kemija

entalpija stvaranja

promjena entalpije pri stvaranju jedne molekule određene tvari iz elemenata u najstabilnijemu stanju

kemija

entropija

svojstvo sustava čija je promjena proporcionalna izmijenjenoj toplini u povrativom procesu pri stalnoj temperaturi i obrnuto proporcionalna temperaturi

kemija

esterifikacija

kemijska reakcija karboksilnih kiselina i alkohola koja se provodi u prisutnosti mineralne kiseline, a produkt su esteri

kemija

etan

alkan čija molekula sadržava dva ugljikova atoma

kemija

etanol

primarni alkohol s dvama ugljikovim atomima

kemija

etanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz etana

kemija

eten

najjednostavniji alken molekulske formule C2H4

kemija

eterično ulje

koncentrirana hidrofobna tekućina koja sadržava aromatične tvari biljaka

kemija

etil

alkilna skupina nastala uklanjanjem jednoga vodikova atoma iz molekule etana

kemija