struna tražilica

image shadow

alkil-halogenidi

kemijski spojevi izvedeni iz alkana zamjenom najmanje jednoga vodikova atoma atomima halogena

kemija

alkoksidi

derivati alkohola u kojima je vodik hidroksilne skupine zamijenjen kationom

kemija

Allihnovo hladilo

hladilo koje se sastoji od dviju cijevi od kojih je unutarnja kuglasta i kroz nju struji medij u parnome stanju koji se hladi medijem koji prolazi plaštem

kemija

amonijev kation

kation dobiven adicijom vodikova(1+) iona na amonijak

kemija

analitička kromatografija

kromatografska tehnika kojom se određuje prisutnost i koncentracija analita u uzorku

kemija

anilin

aromatski spoj molekulske formule C6H5NH2 , sustavnoga imena aminobenzen

kemija

anomalija vode

skup posebnih svojstava vode prouzročenih vodikovim vezama između atoma vodika iz jedne molekule vode i atoma kisika iz druge molekule vode

kemija

anorganska molekulska žica

molekulska žica čiju strukturu čine jednodimenzijske grozdaste jedinice međusobno spojene ionskim vezama

kemija

antiadicija

reakcija u kojoj se dva supstituenta vežu na ugljikove atome dvostruke ili trostruke veze sa suprotnih strana u odnosu na ravninu veze

kemija

antracen

benzenoidni policiklički aromatski ugljikovodik sastavljen od triju linearno kondenziranih benzenskih jezgara molekulske formule C14H10, sustavnoga imena triciklo[8.4.0.03,8]tetradeka-1,3,5,7,9,11,13-heptan

kemija