struna tražilica

image shadow

peroctena kiselina

sredstvo za sterilizaciju medicinskih instrumenata visoke antimikrobne djelotvornosti i širokoga spek­tar djelovanja protiv bakterija, spora, virusa i gljivica

temeljne medicinske znanosti

peroralna primjena

primjena lijeka gutanjem

temeljne medicinske znanosti

pilula

kruti pripravak za homeopatsku uporabu koji je dobiven iz surkoze, laktoze ili druge odgovarajuće pomoćne tvari

temeljne medicinske znanosti

pirazinamid

antituberkulotik baktericidnoga ili bakteriostatskoga učinka ovisnoga o koncentraciji koji se kombinira s drugim antituberkuloticima

temeljne medicinske znanosti

pirenzepin

lijek koji djeluje kao antagonist muskarinskih receptora M1 te tako smanjuje želučano izlučivanje

temeljne medicinske znanosti

piridostigmin

inhibitor kolinesteraze koji djeluje na simptome mijastenije gravis

temeljne medicinske znanosti

piroksilin

zapaljiva mješavina celuloznoga nitrata od koje se pripremaju plastični i vodootporni premazi

temeljne medicinske znanosti

pismo zdravstvenim radnicima

pisana obavijest koju nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili agencija za lijekove izravno upućuje pojedinačnim zdravstvenim radnicima, informirajući ih o potrebi za poduzimanjem određenih mjera ili promjenom prakse u vezi s određenim lijekom

temeljne medicinske znanosti

pjena

tekući oblik lijeka koji se nalazi u posudi pod tlakom s prikladnim aplikatorom, koji potiskom stvara pjenu koja sadržava velike količine plina raspršenoga u tekućini s djelatnom tvari

temeljne medicinske znanosti

pjena za kožu

pjena koja se primjenjuje na vanjskoj površini kože kako bi se ostvario lokalni učinak

temeljne medicinske znanosti