struna tražilica

image shadow

midodrin

predlijek koji enzimski hidroliziran u aktivni metabolit djeluje kao selektivni agonist alfa1-receptora te povisuje krvni tlak

temeljne medicinske znanosti

mikobakterije

rod gram-pozitivnih, aerobnih, acidogenih bakterija štapićastoga izgleda intrinzično otpornih na većinu antibiotika

temeljne medicinske znanosti

mikobakterioza

zarazna plućna bolest prouzročena atipičnom mikobakterijom

temeljne medicinske znanosti

mikrokristalična celuloza

pomoćna tvar koja se u farmaceutskim pripravcima upotrebljava kao otapalo, vezivno sredstvo, sredstvo za raspadanje i adsorbens

temeljne medicinske znanosti

mikronukleus

stanična tvorba koja sadržava kromosome ili dijelove kromosoma koji nakon stanične diobe nisu ugrađeni u jezgru stanica kćeri

temeljne medicinske znanosti

mikrosom

mjehurić nastao reorganizacijom lamelarnih membrana s pomoću homogenizacije i razdvajanja staničnih frakcija

temeljne medicinske znanosti

mikstura

smjesa tekućih ljekovitih pripravaka

temeljne medicinske znanosti

milosrdna primjena lijeka

uporaba lijeka kojom se bolesniku omogućuje liječenje novim lijekom koje još nije odobrilo regulativno tijelo

temeljne medicinske znanosti

minimalna baktericidna koncentracija

najmanja količina antimikrobnoga lijeka koja uništava bakterije, a određuje se u infekcijama u kojima je potreban baktericidni učinak kako bi se eradicirala infekcija

temeljne medicinske znanosti

minimalna inhibicijska koncentracija

najniža koncentracija antimikrobnoga lijeka koja zaustavlja vidljiv rast mikroorganizma nakon inkubacije

temeljne medicinske znanosti