struna tražilica

image shadow

inhibicijski postsinapsni potencijal

potencijal koji nastaje nakon ekscitacijskoga postsinapsnog potencijala, a prouzročuje hiperpolarizaciju koja je posljedica otvaranja kalijskih kanala

temeljne medicinske znanosti

inhibitor angiotenzin-konvertaze

lijek za liječenje visokoga krvnog tlaka koji inhibira angiotenzinski pretvorbeni enzim

temeljne medicinske znanosti

inhibitor beta-laktamaze

tvar slabe antibakterijske djelotvornosti koja sprečava djelovanje bakterijskih enzima i tako štiti beta-laktamske spojeve od inaktivacije hidrolizom

temeljne medicinske znanosti

inhibitor enzima

molekula koja se veže na enzim i smanjuje ili potpuno sprečava njegovo djelovanje

temeljne medicinske znanosti

inhibitor fuzije

antiretrovirusni lijek koji blokira vezanje HIV-a za receptore CD4, što je nužno za prodiranje HIV-a u stanicu domaćina

temeljne medicinske znanosti

inhibitor integraze

antiretrovirusni lijek koji se veže za integrazu, ometajući tako integraciju reverzno prepisanoga DNK-a HIV-a

temeljne medicinske znanosti

inhibitor karboanhidraze

inhibitor koji blokira djelovanje enzima ugljikove anhidraze, čime se zaustavlja reapsorpcija NaHCO3 i dolazi do diureze

temeljne medicinske znanosti

inhibitor kolinesteraze

tvar koja sprečava enzimsko djelovanje kolinesteraze, zbog čega dolazi do povišenja razine kolinskih estera u sinapsnome rascjepu

temeljne medicinske znanosti

inhibitor monoaminooksidaze

antidepresiv koji djeluje tako što smanjuje učinak monoaminooksidaze u živčanoj stanici, čime povećava količinu monoamina

temeljne medicinske znanosti

inhibitor ponovnoga unosa katekolamina

lijek koji inhibira djelovanje prijenosnika biogenih amina

temeljne medicinske znanosti