struna tražilica

image shadow

godina kvalitetnoga života

farmakoekonomska jedinica kojom se mjeri ukupni dobitak u farmakoekonomskoj analizi

temeljne medicinske znanosti

gram-negativni mikroorganizam

mikroorganizam koji ne zadržava boju u staničnoj stijenci nakon metode bojenja po Gramu

temeljne medicinske znanosti

gram-pozitivni mikroorganizam

mikroorganizam koji zadržava boju u staničnoj stijenci nakon metode bojenja po Gramu

temeljne medicinske znanosti

granule

kruti pripravak suhih agregata praškastih čestica koje su otporne na manipulaciju, a primjenjuju se kroz usta gdje se djelatna tvar otpušta u želučanocrijevnim tekućinama brzinom koja ovisi o intrizičnim svojstvima aktivne tvari

temeljne medicinske znanosti

granule s prilagođenim oslobađanjem

granule s brzinom, vremenom i mjestom otpuštanja drukčijim od granula s produljenim oslobađanjem, a uzimaju se kao jednodozni pripravak kroz usta

temeljne medicinske znanosti

granule s prilagođenim oslobađanjem za oralnu suspenziju

granule s prilagođenim oslobađanjem koje je potrebno otopiti u posebnoj tekućini kako bi se dobila oralna suspenzija

temeljne medicinske znanosti

granule s produljenim oslobađanjem

granule koje sporije otpuštaju aktivnu tvar, a uzimaju se kroz usta

temeljne medicinske znanosti

granule s produljenim oslobađanjem za oralnu suspenziju

granule s produljenim oslobađanjem koje je potrebno otopiti u posebnoj tekućini kako bi se dobila oralna suspenzija

temeljne medicinske znanosti

granule za oralnu otopinu

granule koje sadržavaju pomoćne tvari koje olakšavaju vlaženje i otapanje, a potrebno ih je otopiti u posebnoj tekućini kako bi se dobila oralna otopina koja se primjenjuje kroz usta

temeljne medicinske znanosti

granule za oralnu suspenziju

granule koje sadržavaju pomoćne tvari koje olakšavaju vlaženje i otapanje, a koje je potrebno otopiti u posebnoj tekućini kako bi se dobila oralna suspenzija neposredno prije primjene kroz usta

temeljne medicinske znanosti