struna tražilica

image shadow

drugi glasnik

molekula koja prenosi signal od receptora na površini stanice do ciljnih molekula unutar stanice

temeljne medicinske znanosti

duboka sedacija

sedacija iz koje je bolesnika teško prizvati te bolesnik nema sposobnost održavanja prohodnosti dišnih putova i verbalne reakcije na kirurške podražaje

temeljne medicinske znanosti

dugodjelujući tetraciklin

tetraciklin koji ima poluvijek eliminacije od 16 do 18 sati, što mu omogućuje doziranje jednom dnevno

temeljne medicinske znanosti

dugotrajni virusni odgovor

glavna mjera djelotvornosti lijeka pri liječenju infekcije virusom hepatitisa C koja se odlikuje odsutnošću mjerljive viremije tijekom šest mjeseci nakon završetka terapije

temeljne medicinske znanosti

duloksetin

neizravni simpatomimetik koji djeluje kao selektivni inhibitor ponovnoga unosa serotonina i noradrenalina, a upotrebljava se za liječenje depresije

temeljne medicinske znanosti

dušični oksidul

inhalacijski anestetik nepotpunoga djelovanja, brze indukcije i brzoga oporavka koji se upotrebljava kao pomoćno sredstvo u održavanju opće anestezije ili samostalno za postizanje inhalacijske sedacije

temeljne medicinske znanosti

dušikov oksid

signalna molekula u plinovitome stanju koja lako prolazi kroz stanične membrane i regulira velik broj fizioloških procesa

temeljne medicinske znanosti

dvostruko placebo-ispitivanje

dvostruko slijepo ispitivanje koje se provodi pri usporedbi dvaju različitih lijekova ili više njih koji se ne mogu maskirati da izgledaju jednako

temeljne medicinske znanosti

dvostruko slijepo ispitivanje

ispitivanje u kojemu ni ispitanici ni istraživači ne znaju koji je preparat primijenjen u pojedinoj skupini ispitanika

temeljne medicinske znanosti