struna tražilica

image shadow

bjelančevina koja veže peniciline

membranska bjelančevina bakterije koja posreduje umreživanje peptidoglikana i ima afinitet za vezanje molekule penicilina

temeljne medicinske znanosti

blockbuster-lijek

lijek koji nakon stavljanja na tržište proizvođaču omogućuje visoku zaradu i brz povrat novčanih sredstava uloženih u otkriće i razvoj lijeka

temeljne medicinske znanosti

blokator adrenergičnih neurona

lijek za liječenje visokoga krvnog tlaka koji sprečava fiziološko otpuštanje noradrenalina iz postganglijskih simpatičkih živčanih stanica

temeljne medicinske znanosti

blokator alfa-adrenergičnih receptora

tvar koja sprečava učinak katekolamina i drugih agonista na alfa-adrenergičnim receptorima

temeljne medicinske znanosti

blokator angiotenzinskih receptora

lijek za liječenje visokoga krvnog tlaka koji antagonizira učinke angiotenzina II, a nema učinak na bradikinin

temeljne medicinske znanosti

blokator beta-adrenergičnih receptora

tvar koja sprečava učinak katekolamina i drugih agonista na beta-adrenergičnim receptorima

temeljne medicinske znanosti

blokator živčanoga čvora

tvar koja kompetitivno sprečava djelovanje acetilkolina i sličnih agonista na nikotinskim receptorima parasimpatičkih i simpatičkih autonomnih živčanih čvorova

temeljne medicinske znanosti

boja

korigens koji se dodaje djelatnoj tvari kako bi se prikrila neugledna sirovina ili isključila mogućnost zamjene pripravaka tijekom proizvodnje, ali i pri uzimanju lijeka

temeljne medicinske znanosti

bol na mjestu injekcije

neželjeni štetni učinak koji nastaje primjenom intramuskularne injekcije

temeljne medicinske znanosti

broj bolesnika potreban za liječenje

broj bolesnika koje je potrebno liječiti tijekom određenoga razdoblja kako bi se postigao željeni klinički ishod u jednoga bolesnika

temeljne medicinske znanosti