struna tražilica

image shadow

funkcije Oružanih snaga

skup povezanih poslova i procesa kojima se omogućuje izgradnja snaga sposobnih za obranu države i za doprinos ostvarenju nacionalnih interesa vojnim sredstvima

sigurnosne i obrambene znanosti

glavna operacija

niz istodobnih ili slijednih taktičkih aktivnosti koje provode borbene snage jedne ili više grana koje su koordinirane po mjestu i vremenu i koje služe za postizanje strategijskih ili operativnih ciljeva u operativnom području

sigurnosne i obrambene znanosti

grupacija

uređen raspored snaga i/ili vozila sa specifičnom svrhom

sigurnosne i obrambene znanosti

humanitarna operacija

mirovna operacija usmjerena na olakšavanje i ublažavanje ljudske patnje na mjestima i područjima gdje odgovorne lokalne civilne vlasti ne mogu ili ne žele podržati nužne uvjete za opstanak stanovništva

sigurnosne i obrambene znanosti

informacijska sigurnost

primjena mjera koje se traže radi zaštite tajnosti, integriteta i raspoloživosti podataka i informacija u svim oblicima zapisa

sigurnosne i obrambene znanosti

informacijske operacije

vojna funkcija kojom se pružaju savjeti i koordinacija vojnih informacijskih aktivnosti radi stvaranja željenoga učinka na volju, razumijevanje i sposobnost protivnika, mogućega protivnika ili drugih strana

sigurnosne i obrambene znanosti

institucionalna komponenta Oružanih snaga

dio Oružanih snaga čija je osnovna namjena priprema pojedinaca, zapovjedništava i postrojbi za obnašanje dužnosti u Oružanim snagama i za stvaranje sposobnosti Oružanih snaga za izvršenje misija i zadaća

sigurnosne i obrambene znanosti

izgradnja mira

mirovna operacija u kojoj se komplementarno upotrebljavaju diplomacijska, civilna i prema potrebi vojna sredstva da bi se djelovalo na pozadinske uzroke sukoba i dugoročne potrebe stanovništva

sigurnosne i obrambene znanosti

izobrazba i obuka

sve djelatnosti kojima se pojedinci, zapovjedništva, postrojbe i privremeni sastavi školuju, osposobljavaju, usavršavaju, obučavaju i uvježbavaju za izvršenje misija i zadaća te za provedbu funkcija Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

izravna potpora

potpora koju pruža postrojba koja nije pridana podupiranoj postrojbi ili formaciji ili nije pod njezinim zapovijedanjem, ali od koje se zahtijeva davanje prioriteta potpori koja je potrebna podupiranoj postrojbi ili formaciji

sigurnosne i obrambene znanosti