struna tražilica

image shadow

dikromat

osoba koja nema osjet za boje u jednome dijelu vidljivoga spektra

kliničke medicinske znanosti

dioptrija cilindra

lomna jakost cilindrične leće

kliničke medicinske znanosti

dioptrija leće

jedinica lomne jakosti leće

kliničke medicinske znanosti

dioptrija prizme

lomna jakost prizmatske leće

kliničke medicinske znanosti

dioptrija sfere

lomna jakost sferične leće

kliničke medicinske znanosti

dioptrijska leća

optička leća određene lomne jakosti koja se ugrađuje u okvir naočala, a služi za ispravljanje refrakcijskih grešaka oka

kliničke medicinske znanosti

dioptrijske naočale

naočale koje imaju ugrađene dioptrijske leće određene jakosti te služe za korekciju refrakcijskih grešaka oka

kliničke medicinske znanosti

direktni astigmatizam

pravilni astigmatizam kod kojega je vertikalno položeni meridijan najjače zakrivljen

kliničke medicinske znanosti

diskromatopsija

poremećaj raspoznavanja boja

kliničke medicinske znanosti

disperzivni viskoelastik

viskoelastik koji zbog svojih specifičnih svojstava ima tendenciju širenja u prostoru zbog čega se upotrebljava za oblaganje tkiva

kliničke medicinske znanosti