struna tražilica

image shadow

sojenica

drvena nastamba podignuta na drvenome kolju ili stupovima iznad površine vode

arheologija

soliflukcija

pomicanje i premještanje tla i drugoga površinskog nesortiranog materijala kao rezultat smrzavanja, otapanja i ponovnoga smrzavanja

geologija

solitrejen

kultura gornjega paleolitika, nazvana po nalazištu Solutre u Francuskoj, koja počinje prije približno 22 000 i traje do približno 17 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti, a tipična su oruđa listoliki obostrano obrađeni šiljci poput lovorolikih

arheologija

solitrejenski šiljak s usjekom

šiljak s plitkom solitrejenskom obradbom postignutom pritiskom s usjekom za nasad na proksimalnome dijelu jednoga bočnog ruba

arheologija

sonda

označeni prostor unutar kojega se provodi arheloško iskopavanje

arheologija

sopotska kultura

kasnoneolitička kultura sjeverne Hrvatske, datirana u 5. tisućljeće pr. Kr., nastala na supstratu starčevačke kulture uz snažne utjecaje vinčanske kulture

arheologija

sovterijen

ranomezolitička kultura zapadne i srednje Europe koja je trajala između približno 10 000 i 8000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti, nazvana po francuskome nalazištu Sauveterre-la-Lémance

arheologija

spajanje

priljepljivanje dvaju ili više ulomaka koji su prethodno činili jedan nalaz

arheologija

spatula

izdužena koštana izrađevina s drškom

arheologija

spondilus

sredozemna školjka debele ljušture koja se u prapovijesti rabila za dobivanje grimizne boje, ali i za izradbu nakita

arheologija