struna tražilica

image shadow

peteljkoliki šiljak

šiljak s izrađenim dijelom za nasad na proksimalnome kraju koji se pojavljuju u musterijenu Europe

arheologija

peteljkoliko oruđe

srednjopaleolitičko oruđe s izrađenim dijelom za nasad na proksimalnome kraju

arheologija

petroglif

urezan ili naslikan prikaz na stijeni

arheologija

pijesak

nevezana klastična sedimentna stijena kojoj je veličina zrna od 0,063 do 2 milimetra

arheologija

pintadera

izrađevina od keramike ili kamena s reljefnim motivima koji se kao ukras apliciraju na kožu, glinu, tkaninu ili hranu

arheologija

pionirska kolonizacija

model brzoga širenja neolitičkih obilježja morem, odnosno plovidbom

arheologija

piroklastit

klastična stijena koja je izgrađena iz materijala vulkanskoga podrijetla

geologija

pirotehnologija

namjerna i kontrolirana uporaba vatre

arheologija

pješčenjak

vezana klastična sedimentna stijena veličine zrna od 0,063 do 2 milimetra, izgrađena od zaobljenih, poluzaobljenih i nezaobljenih minerala i fragmenata raznovrsnih stijena, vezana silicijskim ili karbonatnim vezivom

geologija

pleistocen

starija epoha kvartara koja je trajala od 2,588 do 0,0117 milijuna godina prije sadašnjosti

geologija