struna tražilica

image shadow

model infiltracije

postupno prodiranje malih, uglavnom specijaliziranih skupina koje u podređenu odnosu prema lokalnomu stanovništvu obavljaju stručne poslove

arheologija

model jedinstvenoga podrijetla

teorija podrijetla anatomski modernih ljudi prema kojoj se moderni ljudi razvijaju unutar jedinstvene geografske regije - Afrike nakon čega se šire u ostale prostore i zamjenjuju starosjedilačke populacije

arheologija

model multiregionalnoga kontinuiteta

teorija o podrijetlu anatomski modernih ljudi prema kojoj postoji evolucijski kontinuitet populacija unutar pojedinih geografskih regija

arheologija

moderno ponašanje

razvijeni društveni odnosi, jezična i vizualna simbolička komunikacija, izradba sofisticiranoga oruđa te religija i umjetnost kao sastavni dio funkcioniranja društva

arheologija

monolit

element građevne konstrukcije, obilježje ili ukras izrađen od jednoga kamenog bloka

arheologija

morfološka os

os najveće simetrije kamene izrađevine u smjeru njezine najveće dužine

arheologija

Morotopithecus

čovjekoliki majmun pronađen u Ugandi u slojevima starim oko 21 milijun godina, koji pokazuje sve osnovne odlike anatomije čovjekolikih majmuna

arheologija

mozaična teorija

teorija prema kojoj se moderno ponašanje pojavljuje postupno, prilagodbenim promjenama prije prelaska srednjega u gornji paleolitik, a koje traju i nakon toga razdoblja te polagano i u kontinuitetu dovode do potpunoga modernog ponašanja

arheologija

musterijen

kultura srednjega paleolitika, nazvana po nalazištu Le Moustier u Francuskoj, koja približno traje od 200 000 do 30 000 godina prije sadašnjosti

arheologija

musterijen s ašelejenskom tradicijom

musterijen s manjim šačnicima

arheologija