struna tražilica

image shadow

grebalica

jednostavno grebalo kojemu je radni rub nejednoliko ili djelomično obrađen

arheologija

grebalo

oruđe načinjeno na odbojku ili sječivu s obrađenim jednim ili obama poprečnim rubovima

arheologija

grebalo dubilo

višestruko oruđe koje na jednome poprečnom kraju ima grebalo, a na drugome dubilo

arheologija

grebalo na obrađenome sječivu ili odbojku

grebalo na odbojku ili sječivu kojemu je barem jedan bočni rub neprekinuto obrađen

arheologija

grebalo na odbojku

grebalo na širokome odbojku čija se obradba može protezati po svim rubovima odbojka, dok je plohak uvijek sačuvan

arheologija

grebalo na orinjasijenskome sječivu

grebalo na debljemu sječivu koje ima jedan rub ili oba ruba neprekinuto obrađena polustrmom ljuskastom obradbom

arheologija

grebalo na zarubljenome sječivu

višestruko oruđe na sječivu koje na jednome poprečnom rubu ima grebalo, dok je drugi rub zarubljen

arheologija

grebaloliki nazubak

nazubak čiji je poprečni kraj nazubljen tako da sliči grebalu

arheologija

greben

sjecište ploha tragova ranije odlomljenih odbojaka, sječiva ili pločica na jezgri ili dorzalnoj strani izrađevine

arheologija

grob

jama u koju se polažu posmrtni ostatci pokojnika

arheologija