struna tražilica

image shadow

dorzalna strana

vanjska strana izrađevine na kojoj se vide tragovi ranije odvojenih izrađevina ili okorine

arheologija

drijas

niz izmjena hladnih klimatskih faza u Europi u razdoblju od 16 000 do 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

drugotna pločica

pločica koja na dorzalnoj strani sadržava nešto okorine

arheologija

drugotni odbojak

odbojak koji na dorzalnoj strani sadržava nešto okorine

arheologija

drugotno sječivo

sječivo koje na dorzalnoj strani sadržava nešto okorine

arheologija

držak

dio oruđa, pomagala ili hladnoga oružja koji se drži u ruci

arheologija

dubilica

lošije izrađeno dubilo

arheologija

dubilo

oruđe s dljetasto oblikovanim radnim rubom koji može biti sjecište dviju ili više ploha oruđa, sjecište jedne plohe ili više njih s poprečno obrađenim rubom ili s plohom koja je nastala lomom

arheologija

dubilo na zarubljenome sječivu

višestruko oruđe na sječivu koje na jednome poprečnom rubu ima dubilo, a na drugome zarubak

arheologija

dubilo s izbočeno obrađenim zarupkom

dubilo s obrađenim zarupkom koji je izbočen

arheologija