struna tražilica

image shadow

arheozoologija

znanstvena disciplina koja se bavi identificiranjem i analizom životinjskih ostataka pronađenih na arheološkim nalazištima radi rekonstrukcije ljudske prehrane i okoliša u vrijeme njihova deponiranja

arheologija

arsenska bronca

slitina bakra i arsena koja sadržava do 30 % arsena

arheologija

asimilacijski model

model evolucije modernih ljudi prema kojemu se oni razvijaju u jednoj geografskoj regiji, a nakon širenja u druge prostore miješaju se sa starosjedilačkim populacijama te ih asimiliraju

arheologija

askos

asimetrična keramička ili metalna posuda oblika mješine s jednom ručkom i izljevom korištena za izlijevanje tekućine

arheologija

asturijen

mezolitička kultura sjeverne Španjolske, nazvana po španjolskoj regiji Asturiji, datirana između otprilike 9200 i 6500 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti za koju su karakteristična bunjišta školjaka

arheologija

ašelejen

kultura donjega paleolitika, nazvana po nalazištu Saint-Acheul u Francuskoj, koja se pojavljuje u razdoblju od približno 700 000 godina do 250 000 godina prije sadašnjosti na prostoru Afrike, Europe i zapadne Azije sa šačnicima i ašelejenskim sjekirama kao karakterističnim oruđem

arheologija

aterijen

kultura srednjega kamenog doba Afrike, nazvana prema nalazištu Bir el Ater u Alžiru, sa šiljcima s trnom za nasad kao karakterističnim oruđem

arheologija

atlantik

topla klimatska faza na području Europe koja je trajala približno od 7000 do 5000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti, obilježena temperaturama u prosjeku 2 stupnja višim od današnjih

geologija

australopitecini

dvonožni hominini maloga kranijalnog kapaciteta koji su nastanjivali istočnu i južnu Afriku prije približno 4 do 1,5 milijuna godina

arheologija

Australopithecus aethiopicus

vrsta ranih hominina koja je obitavala na tlu istočne Afrike prije otprilike 2,5 milijuna godina

arheologija