struna tražilica

image shadow

vjerojatnosni prostor

uređena trojka koja se sastoji od prostora elementarnih događaja, sigma-algebre događaja i vjerojatnosti definirane na tome izmjerivom prostoru

matematika

vjerojatnost

mjera definirana na izmjerivome prostoru koji čine prostor elementarnih događaja kao univerzalni skup i sigma-algebra događaja, a koja sigurnomu događaju pridružuje vrijednost jedan

matematika

vjerojatnost događaja

broj pridružen danomu događaju prema zadanoj vjerojatnosti

matematika

vrh geometrijskoga tijela

točka u kojoj se sastaje više bridova geometrijskoga tijela

matematika

vrh grafa

element skupa vrhova grafa pri čemu je dani skup zadan samim grafom

matematika

vrh hiperbole

svaka od dviju točaka presjeka zadane hiperbole i pravca koji prolazi njezinim žarištima

matematika

vrh kuta

točka u kojoj se sastaju krakovi kuta

matematika

vrh mnogokuta

točka u kojoj se sastaju dvije susjedne stranice mnogokuta

matematika

vrh piramide

točka izvan ravnine osnovke piramide koja je vrh svakoga trokuta koji omeđuje piramidu

matematika

vrh stošca

točka u kojoj se sastaju sve izvodnice stošca

matematika