struna tražilica

image shadow

usporedni pravci

pravci u ravnini koji se ne sijeku

matematika

usporedni vektori

par kolinearnih vektora koji nisu nulvektori

matematika

usporednica

pravac koji ne siječe zadani pravac i koji se s tim zadanim pravcem nalazi u istoj ravnini

matematika

uspravna čunjasta ploha

čunjasta ploha koju čine svi pravci u prostoru koji prolaze točkama zadane kružnice i točkom okomice na ravninu te kružnice koja prolazi njezinim središtem

matematika

uspravna piramida

piramida kojoj je nožište visine središte opisane kružnice osnovke

matematika

uspravna prizma

prizma kojoj su pobočni bridovi okomiti na osnovke

matematika

uspravni stožac

stožac kojemu je nožište okomice iz vrha na osnovku središte osnovke

matematika

uspravni valjak

valjak kojemu je spojnica središta osnovaka okomita na osnovke

matematika

uvjetna funkcija gustoće komponente slučajnoga vektora

realna funkcija definirana na euklidskome prostoru iste dimenzije kao komponenta $X$ diskretnoga ili neprekidnoga slučajnog vektora $(X,Y)$, koja svakoj vrijednosti argumenta $x$ pridružuje količnik vrijednosti funkcije gustoće od $( X,Y )$ u $( x,y )$ i pozitivne vrijednosti marginalne funkcije gustoće komponente $Y$ u točki $y$ u kojoj uvjetujemo

matematika

uvjetna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora

vjerojatnost definirana na euklidskome prostoru $R^p$ iste dimenzije kao komponenta $X$ danoga diskretnog slučajnog vektora $(X,Y)$, a koja svakomu Borelovu skupu $B$ od $R^p$ pridružuje zbroj reda vrijednosti $f_ { X|Y }( x|y )$ uvjetne funkcije gustoće komponente $X$ od $( X,Y )$ uz dano $Y = y$ po svim elementima $x$ presjeka skupova $S$ i $B$, pri čemu je $S$ prebrojiv gotovo siguran događaj u odnosu na zakon razdiobe od $X$

matematika