struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

skalarni kvadrat vektora

skalar čija je vrijednost jednaka skalarnomu umnošku zadanoga vektora sa samim sobom

matematika

skalarni umnožak vektora

bilinearna binarna operacija koja paru vektora u vektorskome prostoru pridružuje skalar, simetrična je i pozitivno definitna

matematika

skok funkcije

prekid funkcije realne varijable u točki takav da postoje granične vrijednosti funkcije slijeva i zdesna u toj točki, ali su te granične vrijednosti različite

matematika

skraćivanje

istodobno izostavljanje dvaju istih znakova zadanoga izraza poslije kojega nastaje izraz koji se prema određenome načelu ne razlikuje od početnoga

matematika

skrativi razlomak

razlomak oblika $\frac{p}{q}$ u kojemu $p$ i $q$ nisu relativno prosti brojevi

matematika

skup

matematički objekt sastavljen od elemenata s određenim zajedničkim svojstvima

matematika

skup cijelih brojeva

skup čiji su članovi pozitivni cijeli brojevi, negativni cijeli brojevi i nula

matematika

skup kompleksnih brojeva

skup kojemu su elementi kompleksni brojevi

matematika

skup prirodnih brojeva

skup kojemu su elementi prirodni brojevi

matematika

skup racionalnih brojeva

skup kojemu su elementi racionalni brojevi

matematika