struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

raznostranični trokut

trokut kojemu su sve tri stranice različitih duljina

matematika

razvoj u red

stvaranje reda $\sum_n a_n \psi_n$ koji u određenome smislu konvergira k $f$ za zadanu funkciju $f$ i pri čemu su $a_n$ brojevi, a $\psi_n$ elementi skupa baznih funkcija

matematika

realna analiza

grana matematičke analize koja proučava realne funkcije jedne realne varijable ili više realnih varijabla stavljajući težište na topologiju i uz infinitezimalni račun kao sastavni dio

matematika

realna funkcija

funkcija kojoj su vrijednosti realni brojevi

matematika

realna funkcija realne varijable

funkcija kojoj su domena i kodomena podskupovi skupa realnih brojeva

matematika

realna os

pravac u kompleksnoj ravnini koji predočuje realne brojeve

matematika

realni broj

osnovni matematički pojam koji obuhvaća sve racionalne brojeve i sve granične vrijednosti konvergentnih nizova racionalnih brojeva

matematika

realni dio kompleksnoga broja

broj $a$ u zapisu $a + bi$ kompleksnoga broja

matematika

realni vektorski prostor

vektorski prostor čije je tijelo skalara polje realnih brojeva

matematika

recipročna funkcija

funkcija kojoj je vrijednost u svakoj točki domene jednaka recipročnoj vrijednosti zadane funkcije u toj točki

matematika