struna tražilica

image shadow

opisana kružnica

kružnica izvan mnogokuta koja prolazi svim njegovim vrhovima

matematika

opisana sfera

sfera koja sadržava sve vrhove poliedra

matematika

opisna statistika

grana statistike koja se bavi prikazom osnovnih svojstava skupova statističkih podataka

matematika

oplošje

zbroj površina ploha koje omeđuju geometrijsko tijelo

matematika

opseg

zbroj duljina dužina i zakrivljenih crta koje omeđuju geometrijski lik

matematika

ordinata

druga koordinata točke u koordinatnome sustavu

matematika

orijentacija koordinatnoga sustava

izbor pozitivnih dijelova koordinatnih osi

matematika

orijentacija vektora

svojstvo vektora u odnosu na druge vektore koji su mu proporcionalni i različiti od nule i prema kojemu su dva vektora iste orijentacije ako su jednaki do na množenje pozitivnim brojem i suprotne orijentacije ako nisu

matematika

orijentacija vektorskoga prostora

izbor uređene baze konačnodimenzijskoga vektorskog prostora pri kojemu se takva dva izbora ne razlikuju ako je determinanta matrice prijelaza pozitivna

matematika

orijentirani kut

kut u kojemu je određeno koji je krak prvi, a koji drugi i izabrana je jedna od dviju mogućih rotacija od prvoga kraka prema drugome

matematika