struna tražilica

image shadow

kompleksna derivacija

granična vrijednost $\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ funkcije $f$ kompleksne varijable $z$ definirane u okolini točke $z_0$, uz uvjet da granična vrijednost ne ovisi o načinu kako $z$ teži u $z_0$

matematika

kompleksna funkcija

funkcija kojoj su vrijednosti kompleksni brojevi

matematika

kompleksna nultočka funkcije

nultočka proširenja funkcije realne varijable na kompleksne brojeve

matematika

kompleksna ravnina

ravnina u kojoj se prikazuju kompleksni brojevi, s realnim dijelom na osi apscisi

matematika

kompleksna varijabla

varijabla koja poprima kompleksne vrijednosti

matematika

kompleksni broj

broj u obliku $a+bi$, pri čemu su $a$ i $b$ realni brojevi, a $i$ imaginarna jedinica

matematika

kompleksni vektorski prostor

vektorski prostor čiji skalari čine polje kompleksnih brojeva

matematika

kompleksno konjugirani brojevi

par kompleksnih brojeva koji imaju jednake realne i suprotne imaginarne dijelove

matematika

komplement skupa

skup kojemu su elementi svi oni elementi koji nisu u zadanome skupu

matematika

komplementarni kutovi

dva kuta koji se dopunjuju do pravoga kuta

matematika