struna tražilica

image shadow

interpoliranje

procjenjivanje vrijednosti određene veličine s pomoću okolnih vrijednosti te veličine ili njoj bliske

matematika

interval

podskup uređenoga skupa koji se sastoji od elemenata između dvaju zadanih elementa

matematika

invarijantnost

svojstvo izostanka promjenjivosti pri djelovanju određenih funkcija

matematika

invertibilni element

element koji ima inverzni element

matematika

invertibilni operator

operator koji ima dvostrani inverzni element s obzirom na operaciju komponiranja

matematika

inverzna funkcija

funkcija koja komponirana s danom funkcijom daje identičku funkciju

matematika

inverzna matrica

matrica čija su oba umnoška nje i zadane matrice jednaka jediničnoj matrici

matematika

inverzna operacija

inverzna funkcija u posebnim okolnostima

matematika

inverzni element

element koji primjenom binarne operacije na njega i na dani element daje neutralni element

matematika

injekcija

funkcija koja različitim elementima domene pridružuje različite elemente kodomene

matematika