struna tražilica

image shadow

granična vrijednost niza

broj ili element topološkoga prostora takav da se u svakoj njegovoj otvorenoj okolini nalaze svi članovi niza osim njih konačno mnogo

matematika

granična vrijednost slijeva

broj kojemu je vrijednost zadane funkcije po volji blizu čim je argument dovoljno blizu i manji od zadanoga broja

matematika

granična vrijednost zdesna

broj kojemu je vrijednost zadane funkcije po volji blizu čim je argument dovoljno blizu i veći od zadanoga broja

matematika

grupa

algebarska struktura s jednom binarnom operacijom koja je asocijativna, ima neutralni element i svojstvo da svaki element ima dvostrani inverzni element

matematika

grupa jedinica

grupa svih invertibilnih elemenata prstena

matematika

gusti skup

podskup topološkoga prostora kojemu je zatvarač jednak tomu topološkom prostoru

matematika