struna tražilica

image shadow

kaudatni sklop

neuronski sklop bazalnih živčanih čvorova koji ima glavnu ulogu u kognitivnome planiranju uzastopnih i usporednih motoričkih obrazaca u postizanju posebnih hotimičnih ciljeva

temeljne medicinske znanosti

kažiprst

drugi prst šake

temeljne medicinske znanosti

kemotaksija

pobuda i usmjeravanje ameboidnoga gibanja stanica kemijskim tvarima u tkivu

temeljne medicinske znanosti

keratokonus

ispupčenje središnjega dijela rožnice

temeljne medicinske znanosti

kernikterus

poremećaj moždanih funkcija u novorođenčadi prouzročen taloženjem velikih količina nekonjugiranoga bilirubina u mozgu

temeljne medicinske znanosti

ketogeneza

stvaranje ketonskih tijela koja nastaju kao nusproizvod uporabe masnih kiselina za proizvodnju energije

temeljne medicinske znanosti

ketokiselina

karboksilna kiselina koja sadržava karbonilnu skupinu, a u tijelu nastaje razgradnjom masti procesom ketogeneze

temeljne medicinske znanosti

ketoza

povećano nakupljanje ketonskih tijela u organizmu

temeljne medicinske znanosti

kimotripsin

proteolitički enzim gušterače koji u dvanaesniku katalizira hidrolizu peptidnih veza na mjestima gdje su tirozin, triptofan, fenilalanin, leucin ili metionin

temeljne medicinske znanosti

kimotripsinogen

prekursor enzima kimotripsina u neaktivnu obliku koji su proizvele stanice acinusa gušterače

temeljne medicinske znanosti