struna tražilica

image shadow

fosforilaza

enzim koji katalizira fosforilaciju molekula glukoze tijekom glikogenolize koje se na taj način postupno odcjepljuju iz glikogena

temeljne medicinske znanosti

fosforna kiselina

kiselina koja sudjeluje u stvaranju deoksiribonukleinske kiseline i fosfolipida koji grade dvosloj staničnih membrana

temeljne medicinske znanosti

fotopsin

bjelančevinski dio pigmenta za boje u čunjiću mrežnice oka osjetljiv na plavu, zelenu ili crvenu svjetlost

temeljne medicinske znanosti

Frank-Starlingov mehanizam

mehanizam kojim se srce prilagođuje količini nadolazeće krvi iz vena tako da izbacuje istu tu količinu krvi u arterije

temeljne medicinske znanosti

frekvencija disanja

broj udisaja u jedinici vremena

temeljne medicinske znanosti

frontalne ravnine

zamišljene vertikalne ravnine paralelne s čelom koje se pružaju kroz tijelo s lijeva na desno i dijele tijelo na prednji i stražnji dio

temeljne medicinske znanosti

funkcijski desno-lijevi spoj

spoj koji prouzročuje pojavu neprimjereno oksigenirane krvi zbog fiziološki odsutne izmjene plinova u bronhima ili patološki smanjena alveolnoga prozračivanja unatoč održanomu protoku krvi kroz pluća

temeljne medicinske znanosti

funkcionalni rezidualni kapacitet

količina zraka koja ostaje u plućima nakon normalnoga izdisaja

temeljne medicinske znanosti

furosemid

diuretik (4-kloro-2-(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfonamidbenzoična kiselina) koji smanjuje aktivnu reapsorpciju tvari u debelome uzlaznom kraku Henleove petlje

kliničke medicinske znanosti