struna tražilica

image shadow

akrosom

organela na prednjoj strani glave spermija koja sadržava proteolitičke enzime za razgradnju vanjske membrane jajne stanice prilikom oplodnje

temeljne medicinske znanosti

aksonema

kompleks od devet dvostrukih mikrotubula postavljenih kružno oko dvaju središnjih mikrotubula koji su međusobno povezani sustavom bjelančevina u jednu cjelinu radi potpore strukturi te sudjelovanja u pokretanju

temeljne medicinske znanosti

aksoplazma

citoplazma živčanoga vlakna

temeljne medicinske znanosti

aktivator protrombina

enzimski kompleks aktiviranih čimbenika zgrušavanja krvi unutarnjega ili vanjskoga puta, koji katalizira aktivaciju i pretvorbu protrombina u trombin

temeljne medicinske znanosti

aktivni prijenos

prijenos tvari kroz staničnu membranu nasuprot koncentracijskomu ili električnomu gradijentu te tvari

temeljne medicinske znanosti

aktomiozinska nit

nit koja se sastoji od aktina i miozina i prouzročuje kontrakciju endotelnih stanica limfnih kapilara

temeljne medicinske znanosti

akutni respiratorni distres sindrom

sindrom čija je značajka upalno oštećenje pluća koje dovodi do plućnoga edema unutar 24 do 48 sati

temeljne medicinske znanosti

akvaporin

bjelančevina koja pod utjecajem vazopresina stvara kanale u epitelu bubrežnih sabirnih kanalića za prolaz molekula vode

temeljne medicinske znanosti

alanin

neesencijalna alifatska aminokiselina koja sudjeluje u glikolizi, glukoneogenezi i ciklusu limunske kiseline

temeljne medicinske znanosti

albuminurija

prisutnost albumina u mokraći

temeljne medicinske znanosti