struna tražilica

image shadow

ventil za spajanje protoka

ventil koji spaja dva ulazna protoka ili više njih u jedan izlazni protok

strojarstvo

ventil za uravnoteživanje

ventil koji održava tlak prema aktuatoru radi sprečavanja padanja tereta ili prekoračenja opterećenja

strojarstvo

ventil za usporavanje

ventil za regulaciju protoka koji postupno smanjuje protok radi usporenja aktuatora

strojarstvo

ventilski otok

ugradni sklop razdjelnika ili ugradni sklop ventila koja sadržava električne priključke

strojarstvo

vijčana pumpa

hidraulična pumpa u kojoj se radna tekućina prenosi s pomoću jednoga vijčanika ili više njih

strojarstvo

vijčani motor

hidraulični motor s vijčanicima koji oblikuju uzastopne, izolirane spiralne komore unutar kućišta postavljena s uskom zračnošću

strojarstvo

visina dizanja

udaljenost između sjedišta i naslone površine pladnja ventila kad je ventil otvoren

strojarstvo

visina tlaka

visina stupca tekućine potrebna da proizvede određeni tlak

strojarstvo

višepoložajni cilindar

cilindar koji osigurava najmanje dva različita položaja, ne uključujući položaj mirovanja

strojarstvo

višestruka pumpa

spoj najmanje dviju pumpa pogonjenih zajedničkim vratilom

strojarstvo