struna tražilica

image shadow

uljna magla

ulje raspršeno u zraku

strojarstvo

umetak

priključak ili naprava za spajanje dvaju dijelova savitljive cijev

strojarstvo

umjetna radna tekućina

radna tekućina proizvedena kemijskom sintezom u obliku otopine s vodom ili bez nje

strojarstvo

unutarnje curenje

curenje unutar sastavnice

strojarstvo

unutarnji tlak

tlak koji se postiže unutar sustava, cjevovoda ili sastavnice

strojarstvo

upravljački impuls

umnožak prosječne veličine upravljačke sile i vremena njezina djelovanja

strojarstvo

upravljački krug

krug fluida sastavljen od upravljačkih vodova u sustavu za prijenos snage fluidom

strojarstvo

upravljački mehanizam

uređaj koji daje ulazni signal sastavnici

strojarstvo

upravljački mehanizam bez međupoložaja

upravljački mehanizam čiji se pokretni dijelovi ne mogu zaustaviti u međupoložaju

strojarstvo

upravljački otvor

otvor na koji se spaja upravljački vod

strojarstvo