struna tražilica

image shadow

neizravno upravljani ventil

ventil u kojemu upravljački signal ne djeluje izravno na zaporni element

strojarstvo

neizravno upravljanje tlakom

upravljanje kojim se položaj pokretnoga dijela regulira promjenom regulacijskoga tlaka uporabom predupravljačke naprave

strojarstvo

nekompatibilni fluid

fluid koji utječe nepovoljno na svojstva i trajnost sustava, sastavnica, cjevovoda ili drugoga fluida

strojarstvo

nelinearnost protoka

odstupanje između protočnih krivulja stvarnoga i teorijskoga protoka pri čemu je prirast jednak srednjemu povećanju protoka

strojarstvo

nemješljivost tekućina

svojstvo tekućina da se međusobno ne miješaju

strojarstvo

nenamjestivi navojni priključak

navojni priključak koji ne omogućuje namještanje orijentacije spoja

strojarstvo

nenamjestivi prigušni ventil

prigušni ventil čija se veličina prigušenja ne može mijenjati između ulaznoga i izlaznoga otvora

strojarstvo

neopterećeno stanje

skup vrijednosti obilježja sustava, podsustava, sastavnice ili cjevovoda pri kojima ne postoji otpor strujenju zbog vanjskoga opterećenja

strojarstvo

nepostojanost emulzije

svojstvo emulzije da se razdvaja u dvije faze

strojarstvo

nepovratni ventil na spremniku zraka

nepovratni ventil koji sprečava povrat zraka iz spremnika u kompresor kad kompresor ne radi

strojarstvo