struna tražilica

image shadow

teorija prototipa

teorija pojmovne kategorizacije stvarnosti prema kojoj ljudi oblikuju kategorije oko primjera koji najbolje prikazuju svojstva te kategorije

etnologija i antropologija

teorija racionalnoga izbora

teorija prema kojoj je izbor pojedinca vođen željom za povećanjem vlastite koristi u skladu s društvenim ograničenjima u kojima djeluje

etnologija i antropologija

teorija saveza

teorija prema kojoj su bračne razmjene među skupinama važnije od odnosa utemeljenih na podrijetlu

etnologija i antropologija

teorija srednjega dometa

teorijski pristup određen specifičnim predmetom istraživanja koji posreduje između sveobuhvatnih općih teorija i empirijskih podataka

interdisciplinarne društvene znanosti

teorija subjektivnosti

teorija prema kojoj je ljudski subjekt ideološki ili diskurzni konstrukt te stoga svako njegovo djelovanje u nekoj mjeri proizlazi iz tih instancija

interdisciplinarne humanističke znanosti

teorija sukoba

teorijska perspektiva koja ističe nejednakost kao izvor sukoba i društvenih promjena

etnologija i antropologija

teorija sustava

strukturno-funkcionalna teorija koja ističe odnose među elementima u dinamičkome sustavu u kojemu promjena jednoga elementa utječe na ostale elemente

etnologija i antropologija

teorija svjetskoga sustava

teorija prema kojoj svijet od 16. stoljeća nadalje funkcionira kao ekonomski, društveni i politički sustav ustrojen na kapitalističkim načelima

interdisciplinarne društvene znanosti

teorija uljudnosti

teorija koja društvena pravila uljudnosti tumači potrebom čuvanja javne društvene slike koju sugovornici imaju o sebi i drugima u društvenome međudjelovanju

etnologija i antropologija

teorija uma

sposobnost razumijevanja vlastita mentalnoga stanja i mentalnoga stanja drugih ljudi

etnologija i antropologija