struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

simbolička antropologija

teorijski pristup koji kulturu proučava kao sustav simboličkih značenja određene zajednice

etnologija i antropologija

simbolička moć

moć koja nastaje uz sudjelovanje onih koji su joj podvrgnuti i koja se održava kulturnom transmisijom

etnologija i antropologija

simbolički interakcionizam

pristup koji zagovara ovisnost ljudskoga djelovanja o značenju koje proizlazi iz društvenoga međudjelovanja i koje je podložno interpretaciji

etnologija i antropologija

simbolički kapital

resursi kojima pojedinac raspolaže na temelju svojega društvenog prestiža čija ekonomska utemeljenost nije prepoznata

etnologija i antropologija

simboličko nasilje

nasilje koje se provodi socijalizacijom bez fizičke prisile, navodeći skupine i pojedince koji su mu izvrgnuti da nesvjesno prihvate podčinjeni položaj

interdisciplinarne humanističke znanosti

simpatička magija

magija koja počiva na pretpostavci da prostorno udaljene stvari mogu utjecati jedna na drugu na temelju tajne energije koja ih povezuje

etnologija i antropologija

simulakrum

kopija koja nema izvornik ili nije utemeljena u stvarnome svijetu

etnologija i antropologija

sinkretizam

proces stapanja dviju ili više tradicija u novu cjelinu

etnologija i antropologija

sinkronija

razmatranje pojava u određenome trenutku

interdisciplinarne humanističke znanosti

sintagmatski odnos

odnos strukturnih elemenata koji se linearno nižu u skladu s pravilima sustava

interdisciplinarne društvene znanosti