struna tražilica

image shadow

reproduktivna populacija

dio populacije koji čine osobe reproduktivne dobi

etnologija i antropologija

reproduktivni uspjeh

broj potomaka pojedinca koji dosegnu reproduktivnu zrelost

etnologija i antropologija

revitalizacija

proces svjesne kulturne ili religijske obnove ili promjene

interdisciplinarne humanističke znanosti

roba

sve što je predmet trgovine i čiju vrijednost određuje tržište

interdisciplinarne društvene znanosti

rod

kulturno specifično oblikovanje spolova i njihova međuodnosa

etnologija i antropologija

rodbina

skupina bližih i daljnjih rođaka s njihovim obiteljima

etnologija i antropologija

rodbinska skupina

društvena skupina čiji su članovi povezani srodstvom ili zajedničkim podrijetlom

etnologija i antropologija

rodbinski naziv

naziv koji označuje rodbinski odnos

etnologija i antropologija

rodbinski sustav

ukupnost rodbinskih odnosa, skupina i naziva u društvenoj zajednici

etnologija i antropologija

rodbinsko nazivlje

sustav jezičnih kategorija za označivanje rođaka u nekome društvu

etnologija i antropologija