struna tražilica

image shadow

plan intervjua

razrađen popis tema ili pitanja za istraživački intervju

etnologija i antropologija

pleiotropija

utjecaj jednoga gena na više naizgled neovisnih fenotipskih svojstava

etnologija i antropologija

pleme

društvena skupina čije članove povezuju zajedničko podrijetlo, teritorij te jezična i kulturna obilježja

etnologija i antropologija

plemeniti divljak

romantizirani ideal primitivnoga čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio

etnologija i antropologija

plodouživanje

pravo korištenja tuđim vlasništvom ili resursom

etnologija i antropologija

pluralizam

supostojanje mnoštva različitih svjetonazora, ideja, interesa i praksa u društvenoj zajednici

etnologija i antropologija

plurilingvizam

uporaba različitih jezika, dijalekata i parajezičnih resursa u komunikaciji neovisno o stupnju njihova poznavanja

etnologija i antropologija

plutajući označilac

označilac koji poprima različita značenja u različitim kontekstima ili diskursima

interdisciplinarne društvene znanosti

pobirači

lovci skupljači koji se krajolikom kreću u skupini, slijedeći raspoložive izvore hrane

etnologija i antropologija

pobratimstvo

prividno srodstvo zasnovano na prijateljstvu ili savezu

etnologija i antropologija