struna tražilica

image shadow

mehanički model

model koji obuhvaća analizu konteksta na razini proučavane pojave

etnologija i antropologija

mehanizam za usvajanje jezika

pretpostavljena urođena sposobnost koja djeci omogućuje brzo usvajanje jezika

interdisciplinarne humanističke znanosti

mem

osnovna jedinica kulture koja se ne prenosi genima

etnologija i antropologija

memetika

teorija koja kulturnu raznolikost te ponašanja, pojave i institucije svojstvene ljudskome društvu nastoji objasniti odabirom i replikacijom mema

etnologija i antropologija

menarhe

početak spolne zrelosti djevojke

etnologija i antropologija

menopauza

prestanak mjesečnice koji označuje završetak reprodukcijskoga ciklusa žene

etnologija i antropologija

mentalitet

način mišljenja pojedinca ili društvene skupine

etnologija i antropologija

mentalni scenarij

skup kulturnih shema ili naputaka za djelovanje u određenoj društvenoj situaciji

etnologija i antropologija

mentalni zemljovid

mentalna slika složenoga sustava koji čine kultura, društvo, fizička okolina i vlastito tijelo, koja individuama služi za lakše snalaženje u svijetu

etnologija i antropologija

metadeskripcija

opisivanje čina opisivanja

etnologija i antropologija