struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

kognatsko podrijetlo

sustav srodstva u kojemu su rođaci svi potomci zajedničkih predaka i po majčinoj i po očevoj liniji

etnologija i antropologija

kognitivna antropologija

znanstvena disciplina koja proučava odnos kulture i spoznajnih procesa

etnologija i antropologija

kognitivna arheologija

proučavanje načina mišljenja u nekadašnjim društvima na temelju arheoloških izvora

etnologija i antropologija

kohorta

skupina pojedinaca sa zajedničkom osobinom

etnologija i antropologija

kolektivna reprezentacija

kulturno određeno shvaćanje stvarnosti koje dijele svi članovi nekoga društva

etnologija i antropologija

kolektivna svijest

reprezentacija stvarnosti koju dijele svi pripadnici društvene skupine

etnologija i antropologija

kolektivni identitet

simbolička reprezentacija zajedništva skupine kojom se razlikuje od drugih skupina

etnologija i antropologija

kolektivno pamćenje

politički proces odabira, oblikovanja, strukturiranja i reorganizacije pojedinosti iz prošlosti u skladu s potrebama održavanja društvenoga poretka

interdisciplinarne humanističke znanosti

kolektivno sjećanje

skup zajedničkih ideja, slika i osjećaja povezanih s prošlošću koji nastaje komunikacijskim međudjelovanjem članova zajednice

interdisciplinarne humanističke znanosti

kolinijski rođak

brat muškoga pretka ili potomka ili sestra ženskoga pretka ili potomka

etnologija i antropologija