struna tražilica

image shadow

jezični varijetet

usustavljen obrazac jezične uporabe

filologija

jezični zaokret

pristup proučavanju jezika kao temeljnoga sredstva za poimanje, predočavanje i razumijevanje svijeta

etnologija i antropologija

jezični znak

jezična jedinica koja ima oblik i značenje

filologija

jezično djelovanje

općeljudsko, složeno i dinamično usklađivanje ljudskoga međudjelovanja koje se temelji na biološki utemeljenoj sposobnosti komunikacije, interaktivnoga usvajanja jezika i njegove usklađene primjene u organizaciji, strukturiranju, pamćenju te razmjeni znanja i iskustva

etnologija i antropologija

jezično tržište

tržište na kojemu vrijednost ovisi o odnosu moći koji se uspostavlja između jezičnih kompetencija govornika

etnologija i antropologija

jezik

složeni, višemodalni i dinamični skup znakova koje ljudi upotrebljavaju u jezičnome djelovanju

etnologija i antropologija